سفارش تبلیغ
صبا

مشاوره ‏ی‏ راهبردی‏ انتخاب

مشاوره‏ ی‏ راهبردی‏ انتخاب

ارایة مشاوره

مدیر، مسؤول، نمایندة محترم .....................

          از آنجا که کیفیت محصولات و خدمات حرف اول را در جهان می­زند. برنامه­ریزی و استفاده از شیوه­ای که برای تعریف محصولات و خدمات نیز به کار می­رود و این محصولات و خدمات را به همگان آشنا می­کند، اهمیت دارد و حتی می­توان گفت مهمتر از هر امر دیگری است.

این خود نیز حرفی است: که می­توان گفت خود شما با فکر و مطالعة خویش چه مسیرهایی تاکنون برای این امر طی نموده­اید و چه مسیرهایی می­خواهید طی نمایید.

          به همین منظور سوالاتی که از جهتی در راستای خواسته­های شماست طرح شده است تا در بهبود این راهکارها تأملی و تعاملی بشود تا در برنامه­ریزیهای شما نقش اساسی­تری داشته باشد.

ـ آیا در تمام اموری که دارید با برنامه­ریزی حرکت می­کنید؟

ـ اولین شیوه­ای که برای معرفی محصولات و خدمات به ذهنتان خطور می­کند چه چیزی است؟

ـ آیا تولید محصولات و خدمات شما متناسب با تقاضاست یا بر حسب محاسبات خودتان تنظیم می­شود؟

ـ آیا در زمینة معرفی محصولات و خدمات طرح و نوع طرح مورد اهمیت است؟ (لطفاً نظرتان را به طور مختصر فرمایید).

ـ لطفاًَ موارد استفادة محصولات و خدمات خود را به طور اختصار توضیح فرمایید.

حسینی،نظام‏ هدفمند،صفحه27