سفارش تبلیغ
صبا

بررسی‏وحدت‏در‏انتخاب

بررسی‏وحدت‏در‏انتخاب

یا حی یا قیوم

ـ آیا برنامه­ریزی و استفاده از شیوه برای معرفی محصولات و خدمات نقش دارند. چگونه؟!

ـ ارتباطات و رسانه­های اطلاع رسانی چه نقشی در معرفی محصولات و خدمات دارند و چگونه می­توانند تبلیغاتی باشند؟!

ـ تعیین وقت چه نقشی در برنامه­ریزی دارد و چگونه می­تواند تبلیغاتی باشد؟!

ـ برای استفاده بهینه از زمان چه تعریفی ارایه شود و در این تعریف محصولات و خدمات را چگونه؟!

ـ چگونگی استفاده از محصولات و خدمات چگونه می­تواند تبلیغاتی باشد؟!

ـ آیا شرکتها و کارخانجات که معرفی محصولات و خدمات خود را انجام می­دهند می­توانند موفق باشند؟!

ـ تاکنون به این اندیشیده­اید که مراکز و نمایندگیهای ارایة محصولات و خدمات شرکتها و کارخانجات چگونه می­توانند در معرفی محصولات و خدمات نقش داشته باشند.

ـ آیا اطلاع دارید که در جهان برای معرفی محصولات و خدمات خود از چه
شیوه­هایی استفاده می­کنند و کدامین راه می­تواند موفق باشد.

ـ آیا می­دانید که از چه امکاناتی برای معرفی محصولات و خدمات می­توان استفاده کرد.

ـ برای انتخاب یک مشاور جهت معرفی محصولات و خدمات چه معیارهایی باید در نظر گرفت.

حسینی،نظام‏هدفمند،صفحه24


مدل‏راهبردی‏انتخاب

مدل‏راهبردی‏انتخاب

مدل راهبردی مدیریت

مدل راهبردی مدیریت راهی به سوی آموزش و پژوهش آگاهانه و مدبرانه

ارتباط مشاغل

 

سازمان ـ مؤسسه ـ شرکت ـ کارخانه ـ ...

ارتباطات ـ اطلاع رسانی ـ بازاریابی ـ برآورده شدن خواسته های معقول

توسعه، بهبود و رفاه جامعه

مدیران

معاونین

واحدها و قسمتها

کارمندان و کارکنان

طرح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

شناخت و شکوفایی استعدادها

برآورده شدن خواسته های معقول

قرار گرفتن سرمایه در بهترین وجه برای دست یافتن به کمالات انسانی

              در راه رسیدن به خدا

حسینی،نظام‏هدفمند،صفحه11


اهمیت‏طر‏ح‏انتخاب

اهمیت‏طرح‏انتخاب

بررسی اهمیت طرح نانو در علوم

بررسی فناوری نانو در مقیاس های گوناگون

نقش‏فناوری‏نانو‏در‏دهکده‏جهانی

اهمیت طرح

طـــــرح !؟

طـــــــــــــــــــــــــــــــــرح

طــــــــــــــــــــــــــــــــرح

طــــــــــــــــــــــــــــــرح

طــــــــــــــــــــــــــرح

طــــــــــــــــــــــــرح

طــــــــــــــــــــرح

طـــــــــــــــــــرح

طـــــــــــــــــرح

طـــــــــــــــرح

طـــــــــــــرح

طــــــــــــرح

طـــــــــرح

طــــــــرح

طـــــرح

طـــرح

طــرح

طـرح

طرح

طرح

 

آیا نخواهید گفت طرح، طرح است چه کوتاه مدت، چه بلند مدت؟ چه در سازمان، مؤسسه، شرکت، کارخانه، روی جلد کتاب، پوستر یا در اوقات فراغت و... باشد مهم این است که طرح است.

حسینی،نظام‏هدفمند،صفحه10 


بررسی‏فراگیری‏انتخاب

بررسی‏فراگیری‏انتخاب

هوالعلیم الحکیم

ـ هنگامی که عنوان معرفی محصولات و خدمات را می­شنوید یا می­خوانید اولین محصولات و خدماتی که به ذهنتان خطور می­کند چیست؟

ـ اولین تعریفی که برای معرفی محصولات و خدمات به ذهنتان خطور می­کند چیست.

ـ هنگامی که عنوان آموزش را می­شنوید یا می­خوانید اولین علومی که به ذهنتان خطور می­کند چه چیزی است.

ـ آیا برنامه­ریزی و زمانبندی برای فراگیری علوم نقش دارد.

ـ اولین تعریفی که در مورد آژانس به ذهنتان خطور می­کند چه چیزی است.

ـ آیا برنامه­ریزی و هماهنگی در مدیریت آژانس نقش دارد.

ـ هنگامی که عنوان اوقات فراغت را می­شنوید یا می­خوانید چه برنامه­های علمی، سیاحتی، زیارتی، تفریحی و... به ذهنتان خطور می­کند.

ـ آیا اوقات فراغت در فراگیری علوم نقش دارد.

ـ هنگامی که عنوان علم را می­شنوید یا می­خوانید اولین علمی که به ذهنتان خطور می­کند چه چیزی است.

ـ آیا تحلیل، مباحثه و تحقیق در فراگیری علوم نقش دارند.

ـ برای ساختن یک ساختمان چه مشاغل و مصالحی لازم است.

ـ آیا برنامه­ریزی و زمانبندی برای کامل شدن یک ساختمان نقش دارد.

ـ هنگامی که عنوان مشاغل را می­شنوید یا می­خوانید اولین مشاغلی که به ذهنتان خطور می­کند چیست.

ـ آیا مشاغل در معرفی محصولات و خدمات نقش دارند.

حسینی،نظام‏هدفمند،صفحه25


عدالت‏انتخاب

عدالت‏انتخاب

راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی عدالت در تعلیم و تربیت

راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی بانکداری بدون سود و کارمزد

راهبرد‏تثبیت‏قیمت‏ها‏راهی‏به‏سوی‏اقتصاد‏پایدار

راهبرد‏تثبیت‏قیمت‏ها‏راهی‏به‏سوی‏کارآفرینی‏برای‏تمام‏ملت‏ها

ثـبات راه

          آنچه که یک ملت را به سر منزل مقصود می­رساند، برنامه­ریزی و نظارت مدبرانه بر امور است، حال این امور شامل چه مواردی است خود مقوله­ایی کامل و تمام (در همة امور) است، که در مجالی به بحث و بررسی می­پردازیم.

          یکی از آن موارد تثبیت قیمت محصولات و خدمات است که می­توان بر اساس زمان و مکان، تهیه و تولید، عرضه و تقاضا مورد بررسی و مطالعه قرارداد و به دایرة توانمندیها و ظرفیتها نیز توجه خاصی داشت، اینجا نیز مسألة ارتباطات (عوامل ارتباط) در جهت سهولت قرار گرفتن این محصولات و خدمات برای متقاضی قیمت با ثبات را از خود نشان می­دهد.

          البته، چون نقش انسان در تهیه و تولید، استفاده از محصولات و خدمات وجود دارد، باز هم معیارهای انسانی در خصوص قدر و منزلت انسان قدم پیش گذاشته و هر آنچه را که در حقظ قدر و منزلت انسان باشد را سنجیده و به محصولات و خدمات قیمت مدبرانه می­دهد که همه در آسایش و رفاه به تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار گیرند.

(ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد).

حسینی،نظام‏هدفمند،صفحه19


حقیقت‏انتخاب

حقیقت‏انتخاب

هوالعلیم

ـ اولین مطلب یا موضوع که در مورد تبلیغ به ذهنتان خطور می­کند چیست؟

ـ آیا از تعریف و حقیقت تبلیغ آگاهی دارید؟

ـ آیا شیوه­هایی که در حال حاضر برای معرفی محصولات و خدمات شرکتها و کارخانجات استفاده می­شود صحیح است؟

ـ با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوهای معرفی خیابانها و نصب پلاکها بر اماکن مسکونی و تجاری در خصوص تابلوهای معرفی محصولات و خدمات شرکتها و کارخانجات چه پیشنهادی می­کنید؟

ـ برای معرفی محصولات و خدمات شرکتها و کارخانجات چه شیوه­ایی را پیشنهاد می­کنید.

ـ دربارة نحوة معرفی محصولات و خدمات شرکتهای خارجی چه پیشنهادی دارید؟(هر‏ملتی)

ـ آیا در زمینة معرفی محصولات و خدمات طرح و نوع طرح مورد اهمیت هست؟ (نظرتان را به طور مختصر بفرمایید)

ـ موقعی که بحث حضور و انتخاب مطرح می­شود چه مطلبی به ذهن شما خطور می­کند؟

ـ آیا در مورد حضور و انتخاب معیارهای خاصی قایلید؟

حسینی،نظام‏هدفمند،صفحه23


انتخاب‏در‏دهکده‏جهانی

انتخاب‏در‏دهکده‏جهانی

ارتباطات، اطلاع­رسانی، بازاریابی

          در دنیای امروز سعی همه بر این است که دهکده­ای جهانی به وجود آورند، البته چگونه و چطور؟! این آرزوی تمام انسانهاست و این موضوع را می­توان سرآغاز باب خداشناسی دانست. البته اینجانب در این خصوص نه با حروف و نه با اعداد بلکه با فطرت به این مسأله نگاه می­کنم که مواردی از جمله محبت، دوستی و دیگر کمالات انسانی است که همگان به این امر توجه خاص دارند، بدون اینکه حتی به فطرت خود توجهی داشته باشند که این ندای ارتباط از کجاست؟! اگر بیشتر دقت کنیم می­بینیم که این ارتباط در تمام آفرینش و در تمام مخلوقات خداوند مشاهده می­شود، ارتباط با خدا به راحتی تمام این ارتباطات را میسر می­سازد. اگر نظری به خود و اطراف خود بیفکنیم خواهیم یافت که مگر نه این است که همه برای همین ارتباط گرد هم جمع شده­اند، امر ارتباطات است که انسانها را کنار هم جمع نموده، البته این عبارت مقدس (ارتباطات) اصل نیازهای مادی و معنوی بشری است که امر واضحی است، البته محصولات و خدمات نیز در خصوص رفع نیازهای بشر و بهبود رفاه انسانها به همدیگر مرتبط هستند. حال انسان چگونه می­تواند از این الطاف و برکات الهی استفاده بهینه را ببرد؟!ادامه مطلب...

اهمیت‏انتخاب

اهمیت‏انتخاب

هوالحکیم

ـ تا چه اندازه به اهمیت و ارزش تبلیغات اندیشیده­اید؟!

ـ آیا به سبک و راهکارهای تبلیغ آشنایی دارید؟!

ـ آیا هدایا فصل و زمان بخصوصی دارند یا نه هر فصل و زمانی می­توان از هدایا استفاده کرد و این هدایا چگونه می­توانند تبلیغاتی باشند؟!

ـ کارت ویزیت، فاکتور، سربرگ، آرم، پاکت، پلاستیک، بروشور، پوستر، کتاب، مجله، سایت اینترنتی، تابلو، تیزرهای تلویزیونی، فیلمهای (مستند، سینمایی و...)، نمایشگاهها، سمینارها، جشنها، مراسمات و... چگونه می­توانند تبلیغاتی باشند؟!

ـ آیا جا و مکان نصب تابلو به منظور معرفی محصولات و خدمات شرکتها و کارخانجات با توجه به محل نصب علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای معرفی خیابانها، معابر و نصب پلاکها بر اماکن مسکونی و تجاری نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر ندارد؟!

ـ آیا نحوة معرفی محصولات و خدماتی که به واسطة نمایندگی شرکتها و کارخانجات است نیاز به مطالعه ندارد؟!

ـ نحوة معرفی محصولات و خدمات شرکتها، کارخانجات و... چگونه می­توانند با تبلیغات مرتبط باشند؟!

....

ـ آیا در خصوص نحوة حضور و انتخاب و چگونگی ارتباط این دو با تبلیغات نباید مطالعه نمود؟! ‏

حسینی،نظام‏هدفمند،صفحه22

 


راهبرد‏انتخاب

راهبرد‏انتخاب

تبلیغات؛ یعنی مدیریت سرمایه برای استفادة بهینه از زمان و امکانات هستی جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا.

                                                                                             حسینی،نظام‏هدفمند


بیان‏انتخاب

بیان‏انتخاب

شیوه بیان مطالب را آسان بگیریم، چرا که هر شخصی بر اساس این که من می­گویم، تو می­گویی، او می­گوید و این گونه گفته می­شود، می­تواند مطالب را بیان نماید و قالب آن را بر معیارها و کمالات انسانی تعبیر نماییم (نقش ارتباط کلام در تعلیم و تربیت).

                                                                                               حسینی،نظام‏هدفمند